Viro yrittäjyys alkaa meihin

Alalla ja Kumppanit – ettevõtluskevade julistaa

05.12.1986 koordinoi ENSV ministerineuvosto kokeiluluontoisesti kuulemisen pienyrityksen väliaikaisen perussäännön. 12.12.86 a syntyi tällä perusteella KVE Mainorin Konsultti (tämänpäiväinen Oy alalla ja Yhteistyökumppanit). 23.12.86 hyväksyi yhtiöjärjestyksen hyväksi myös N: n ministerineuvosto. Näin sai meistä vuodeksi pienyrityksiä katsejänes. Tarkoittaa myös Mainorin Konsultin syntynyt Viron johdon kuulemista keskenkasvuisten saapumista. Toukka yritys avasi ovensa 15.02.1987.

Mainorin Konsultin ensisijainen tärkeimpänä tavoitteena oli korkeasti koulutettuja, hyvin motivoituneita ja koostöötava tiimin perustaminen. Se onnistui – vakituisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 8, joista tähän mennessä on virassa Anne Nuut, Vello alalla ja Kristi Viiding. Lisäksi työntekijöilleen niihin osallistuvat sopimuksiin yli 100 alihankkijaa. Ensimmäisenä Solmimme 32 eripituisia sopimusta asiakkaidemme keskuudessa oli teollisuus-ja palveluyritykset, kulttuuri-ja tutkimuslaitoksia, valtion viranomaiset ja yhteiskunnalliset järjestöt niin meiltä kuin muualta. Eniten oli henkilöstön ja tööjõualast aihekokonaisuus seurasivat johtaminen ja organisaation kehittäminen sekä taloustiede.

VJAP_Office1Tee työtä ja rahaa on

Pienyrityksen perustaminen oli ilmeisen tehokas – työntekijät täyttivät per 7 kertaa enemmän sopimuksia kuin samalla alalla toimivien vanha tyypin kanssa.Toki toi intensiivinen työ myös hyvin sisään. Tämä häiritsi monia ja liikkui tarina, että meillä on kontorinurgas tynnyri rahalla. Palkkajärjestelyjen ja kassadistsipliini katsastajille kävi karjakaupa byrokraattisten elimistä, mutta aina löytyi kunnossa ja laillinen olevan. Mutta meillä oli siihen myös rakentamiseksi – oli 8 liitteellä työehtosopimus, työ-ja kustannusarvio, palkat kiinnitetty yhtiökokousten päätösten jne..

Kyseessä jatkui

Jo ensimmäisen toimintavuoden aikana sai paljon näkyvyyttä Itä-Euroopan ainoan ammattimaisen konsulttiyritykset: meidän vireille tilauksiin Ulan Udest Kaliningradista ja Batumin Kuressaaressa. Nämä työt olivat mielenkiintoisia ja opettavaisia. Näin voimme Gori tekstiilikombinaadi nõustamislepingu toteuttamisesta aavistuksen georgialaisten työ-ja lõõgastumistavadest: kaikilla oli vain jotakin, johto, lähinnä vanamehed, kävi joka ilta kaupungin pearevidendi luona juomassa ja rahasta narde pelaa, aamulla oli tapana 100 g ja pieni hasis. Tyhjentävän vastauksen kysymykseen, miksi menee huonosti kombinaadil antoi virkaiältään vabrikudirektor Zaur: Jumala tietää, elämä on sihuke. Mutta Ulan Ude helikopteritehast neuvomalla ilmeni, että burjaadid kutsuvat venäjänkielisiä tulokkaita (ljudi prišlõe).

Oman pilottihankevuoden saavutuksista annoimme ministerineuvostolle kertomuksen 1988. alussa. Esimiehet totesivat, että ”sosialistisen pienyritys periaatteella toimiva konsultatsioonikeskus” toimii hyvin ja kokeilua on laajennettava kaikkiin aloilla. Oli myös pari huomautusta: meillä tulisi rajoittaa ulkomaisten asiakkaiden palvelua ja yleisemmin pidettiin konsultatsiooniturul toimintaa hyväksyttävänä vain auktorisoitu juhtimiskonsultantidele. Ei varmaan tarvitse mainita, että se turubarjääri asettamiseen ehdotus oli meille tehty ja kaikki työntekijät olivat auktorisoitu.

1988. alkaneen heräämisaika aiheutti lukuisia ulkoisia ja enää vain N: n alueella, myös paljon uusia, joskus ekstreemseidki ideoita. Kuten he aikoina tapana, perustimme myös yhteisyrityksen, mutta ei ruotsalaisten tai suomalaisten, vain osuuskunnan Moldova. Tämän yrityksen kautta tuotiin moni veinikoorem ja vietiin joukko kapinallisia ajatuksia.

Ei vain leivästä

Olemme aina olleet herkkä sosiaalinen närviga. Jo ensimmäisenä toimintavuonna perustimme vuosien kirjandusstipendiumi ”Ihmiset, jotka ovat osoittaneet erinomaista lahjakkuutta ja on täysin sitoutunut loomele”, jonka ensimmäisenä sai Doris Kareva. Teimme myös erilaisia ​​sihtannetusi (kuten lääkärit unionille suitsiidiuuringuteks ja Kultuurifondile pagulaskirjanduse levittämiseen). Työntekijämme muodostivat in corporis kansanrintaman tugigrupi aktiivisesti osallistunut Töökollektiivide n, EVEA, Veronmaksajien unionin ja vielä usean järjestön perustamisesta.

VJAP_Office2
Olosuhteet muuttuivat nopeasti

Mainorin Konsultin 30.09.88 yhtiökokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että pienyritysten perustamiseen puomi jatkuu ja me muotoili toiminnassaan kirjoituksiin kannattavien pienyritysten perustamiseen ja sopivan kirjanpitojärjestelmän kehittämistä. Vuoden loppuun mennessä kiitsidki valtiovarainministeriö ja TPI kirjanpidon kateeder hyväksi meidän suunniteltu pienyrityksen kirjanpito, joka nykyään on kehittynyt Joosefin-nimisestä ohjelmistosta.

Samalla alkoivat pienyrityksiä paikalle mustat pilvet kohota. Meidän 03.05.89 yhtiökokouksen pöytäkirjassa todetaan, että uusien yritysten perustaminen on täytäntöönpanoa odottavien yritysmyönteinen jyrkän heikkenemisen vuoksi. Niin kuin ideologisista Puhtaasti käytännöllisistä syistä välttämättä suuta puolue-ja toimeenpanokomiteaa hahmot ja suuryritysten johtajia. Niiden väite oli, että pienet yritykset eivät ole todennettavissa ja houkuttelevat parempia palkkoja pois valtionyhtiöiden parempia työntekijöitä. Suunnittele pienyritysten tuloverokannan kolminkertaistamista ja jo voimassa ns kolmeprotsendimaks (palkkahallinnon kasvun jokaiselta osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä tuloverokannan). Tässä tilanteessa meidän kokous: ”On yritettävä Ei saa maksun nostaa”.

Osallistuminen politiikkaan

Pienyrityksiä suojaamaan perustimme yhdessä muiden aktivistien EVEA, jonka ensimmäisenä toteutui oli sopimus pääministeri Indrek Toome puolueiden vapaa Suomi – meiltä tuki vaaleissa ja heiltä maksujama lopettaminen. Molemmat täyttivät lupauksensa. Valitettavasti menettivät vabaeestlased vaalit ja valtaan tuli Savisaaren kansanrintama. Tämän hallituksen aikana laadittiin virolaisten yritys-ja verolaki, jossa myös innokkaasti mukaan loimi.

Seurasi pari vuotta ärevat, jotka muuttivat maailmaa. Koska toimisto sijaitsi muutosten ydinalueena kehittynyt Mainorin talossa, Kuhlbarsi 1, oli itsestään selvää meidän meespere aktiivinen osallistuminen politiikkaan sekä kansalaisten Komiteoiden, kansanrintaman että Töökollektiivide unionin puitteissa. 1992.lopussa tuli maailma muutettu lopullisesti sai jännitystä päähän venäläisten joukkojen vetäytymisestä 1994. vuonna. Villi Itä alkoi muuttumaan nopeasti ikävystyttävä länteen.