Kuidas paigaldada Joosep5

Joosepi paigaldamiseks tuleb meie kodulehelt laadida fail www.vjap.ee/joosep/joosep5.exe ja see käivitada. Selle peale avaneb järgnev dialoog:

Seal tuleb vajutada NEXT ja avaneb järgmine vorm:

User name lahtrisse tuleb kirjutada kasutaja nimi ja Organization lahtrisse asutuse
nimi. Neid lahtreid võib täita vabatahtlikult ja nendest ei sõltu midagi. Sõltuvalt sellest, kas soovitakse Joosep paigaldada kõigile antud arvuti kasutajatele või mitte, tuleb valida vastavalt Anyone who uses this
computer
või Only for me. Seejärel vajutada NEXT

Siin tuleb näidata, millisesse kausta soovitakse Joosepi failid paigaldada. Soovi korral
võib kausta muuta, vajutades nupule Change. Kuid soovitav on jätta nii nagu paigaldusprogramm pakub ja vajutada NEXT

Siin tuleb näidata andmebaaside asukoha kaust.

Kui programmi kasutatakse ainult ühes arvutis või toimub paigaldus serverarvutile,
siis on soovitav see kaust panna sama mis eelmises dialoogiaknas. Kui aga toimub programmi paigaldus teisel töökohal, siis tuleb siin näidata pea arvuti väljajagatud Joosepi kaust.

Lihtsa paigalduse korral ei tule midagi muuta ja tuleb vajutada kohe NEXT.

Siin tuleb valida kas paigaldada kõik programmi tööks vajalikud failid või ainult
töökoha arvutis vajaminevad failid. Viimane variant tuleb valida ainult juhul, kui
soovitakse sellest arvutist, kus paigaldus toimub, kasutada serverarvutil paiknevaid
andmeid. NB! SQL andmebaasi kasutamise korral tuleb ka kliendi arvutis valida "Täisversioon"

Peale valikut vajutada NEXT.

Sellel ekraanivormil näidatakse paigalduse seadete kokkuvõtet ja soovikorral saab veel minna
tagasi ja muuta seadeid. Paigalduse käivitamiseks tuleb vajutada nupule Install.

Seejärel toimubki programmi paigaldus, mille lõpetuseks avaneb järgnev vorm:

Siin tuleb vajutada nupule Finish. Peale seda peaks olema teie arvuti ekraanile ilmunud ikoon "Joosep5", millele vajutades saab programmi käivitada. Programmi ikoon paigaldatakse lisaks töölauale ka Start menüüsse, Programs -> Joosep5 nimelisse valikusse. Programmi käivitades ilmub ekraanile Login aken:

Algselt saab Joosepisse siseneda kasutajaga admin ja Parool ning Asutuse tunnus jätta tühjaks. Sisenemiseks vajutades nupule Korras.  Last Updated: 10.11.2017 | © Vallaste ja Partnerid OÜ, 2023