Skip links

Äri kavandamine

Hea äriplaan on edu võti!

Hästi läbitöötatud äriplaan võimaldab vältida väärotsuseid ja neist tulenevaid kahjusid ning jätab hea mulje investoreile. Nõuetekohane äriplaan on vältimatu pangalaenu või avaliku raha taotlemisel.

Soovid leida investoreid? On plaan taotleda toetusi? Või on kätte jõudnud hetk teha põhjalik analüüs oma ettevõttele? Parim viis nende eesmärkide saavutamiseks on kvaliteetse äriplaani koostamine.

 

Töötame välja äriplaane nii alustavatele kui juba tegutsevatele ettevõtetele.

  • strateegia koostamine. Enamasti on ettevõtte eesmärgiks saavutada soovitud tulemused vähima aja- ja rahakuluga. Strateegia koostamise tulemuseks on ettevõtte selge tegevusplaan, mis sisaldab endas ka pikaajalisi tegevusi. Strateegia väljatöötamisel analüüsime ettevõtte sise- ja väliskeskkonda, koostame SWOT-analüüsi, kaardistame edutegurid, tegevussuunad, mõtleme läbi visiooni, missiooni ja taktikalise tegevuskava
  • tasuvusuuringu tegemine. Tasuvusuuring on kõige kriitilisem etapp enne äriidee elluviimist. Tasuvusuuring hõlmab endas projekti rahavoogude ja bilansi prognoosi ja riskianalüüsi. See vastab küsimusele, kas üleüldse tasub alustada äriidee teostamist
  • äriplaani koostamine. Äriplaani koostamine on ettevõttele oluline faas uue äri või tegevusala alustamisel või investorite kaasamisel olemasoleva äri laiendamiseks. Äriplaan on finantseerimise vahend, mille abil on võimalik saada rahalist  toetust investeerijatelt, laenuandjatelt, valitsusasutustelt, fondidelt, konkurssidelt jne.

Kasuta võimalust pidada nõu meie kogenud spetsialistidega!