Skip links

Demo

Demo versiooni paigaldamiseks laadige endale arvutisse fail joosep5.exe Peale laadimist oma arvutisse, käivitage fail joosep5.exe. Edasi tuleb juba järgida paigaldusprogrammi juhtnööre.

Lihtsaima paigalduse korral tuleb vajutada kogu aeg Next nuppu ja viimases aknas, kus enam pole Next nuppu, tuleb vajutada nupule Install. Peale paigaldusprogrammi töö lõppu peaks ekraanile olema ilmunud Joosepi ikoon, millele vajutades saab programmi käivitada. Avanevas Login aknas tuleb kasutajanimeks kirjutada admin  ja parooli tühjaks.

Täpsemaid paigadusjuhiseid koos piltidega saab lugeda helbist Paigalduse juhend

Edasisi programmi kasutamise juhtnööre võib juba lugeda programmi Help failist. Help’i saab väljakutsuda klahvivajutusega F1 või valides menüüst Help->Help või avades Helpi internetist.

Demo versioonis on piiratud aastas sisestatavat dokumentide arvu. Täpseid piiranguid vaadake siit.

Interneti liidese demo versiooniga saab tutvuda aadressilt online.vjap.ee.

Joosepi paigaldamisel kliendi arvutisse soovitame paigaldada joosep5-e vanema versiooni, sest siis ei saa tekkida olukorda, kus kliendil on uuem programmi versioon kui serveril. Peale ühenduse saamist serveriga paigaldab Joosep uuendused juba serverilt. Vanema Joosep5-e paigalduse leiab siit: joosep5v.exe.Täiendava informatsiooni saamiseks ja programmi registreerimiseks võib helistada telefonidel  6 645 999  või 5010647 või saata E-mail aadressil klienditugi@vjap.ee .