Skip links

Formeerimine

Oleme abiks nii ettevõtlusega alustamisel kui lõpetamisel!

Oma äriidee elluviimisel on oluline teha kõike algusest peale õigesti.

Kuidas siseneda ettevõtlusse ja korraldada oma äri nii, et saavutada piisav kapitalibaas ja investeeringute kaitstus, hea juhitavus ja stabiilsed võimusuhted, vähim maksukoormus ja üldkulude tase ning suurim tulu ettevõtjale? Kuidas väljuda ärist parima saagiga?

 

Pakume metoodilist, korralduslikku ja õigusabi.

  • ettevõtte asutamine: ettevõtte asutamine on lihtne ja kulgeb plaanipäraselt, kui selleks vajalikud toimingud tehakse õiges järjekorras  Äriühingut on võimalik registreerida elektroonselt ettevõtjaportaali  kaudu või notariaalselt. Kui soovite äri alustada mitterahalise sissemaksega või kõigil osanikel puudub digiallkirjastamise võimalus, siis tuleb äriühing registreerida notariaalselt. Ettevõtte asutamine ja äriregistrisse kandmine võtab üldjuhul aega 2–3 tööpäeva.
  • ettevõtete ühinemine ja jagunemine: põhjused, miks ettevõtted ühinevad, jagunevad, ühe varad ja kohustused mõnele teisele ettevõttele müüakse, võivad olla erinevad. Oluline on kogu protsess seadustele vastavalt läbi viia ja olla kursis maksustamise asjaoludega nende komplitseeritud tehingute teostamisel.
  • ettevõtluse lõpetamine ja äriühingu likvideerimine: osaühing lõpetatakse osanike otsusel, kohtulahendiga või pankroti väljakuulutamisega. Lõpetamisel viiakse läbi likvideerimismenetlus, mis võib teatud juhtudel kesta kauem kui aasta. Seetõttu on mugav jätta selle protsessi läbiviimine ja jälgimine meie hooleks. Seda teenust pakume juba aastaid kas nii, et likvideerijaks on juhatuse liige, või võtame kogu töö enda peale.
  • kontserni moodustamine: kontserniks nimetatakse omavahel juriidiliselt või finantsiliselt seotud ettevõtete assotsiatsiooni, kuhu kuuluvad emaettevõte ja ettevõtted, mida otseselt või kaudselt kontrollib emaettevõte oma tütarettevõtete kaudu. Kontserni majanduslik tulemus ja positsioon esitatakse kontserni majandusaruandena, mida käsitletakse nagu see oleks üksiku firma majandusaruanne.

Usalda meie ekspertide kogemusi!