Skip links

Raamatupidamisteenus

Usalda eksperte

Hea raamatupidaja säästab ettevõtjale maksude näol vähemalt sama palju raha kui kulub tema tööjõukuludeks. Oluliselt soodsam ja ilma inimfaktorist tulenevate riskideta on aga raamatupidamisteenuste sisseostmine.

Kuna seadus jätab ettevõtjale võimaluse korraldada raamatupidamist just lähtuvalt oma firma vajadustest, siis õige lahendi leidmisel või probleemi analüüsil on firma juhil või raamatupidajal otstarbekas kõigepealt meiega nõu pidada.


Regulaarne raamatupidamisteenus sisaldab:

 • saadud dokumentide nõuetele vastavuse kontrollimine,
 • tehingute kirjendamine vastavates registrites,
 • dokumente säilitamine süstematiseeritult kuni lepingu lõppemiseni,
 • raamatupidamise teostamine vastavalt tellija raamatupidamise sise-eeskirjadele,
 • raamatupidamise aruannete koostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele,
 • käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksuarvestuse teostamine,
 • statistiliste aruannete koostamine,
 • kliendi poolt allkirjastatud deklaratsioonide ja aruannete esitamine asjaomastele asutustele seadusandluses ettenähtud tähtaegadeks,

Meie teenuste hulka kuuluvad ka:

 • raamatupidamise seisukorra analüüs ja auditieelne korrastamine,
 • raamatupidamise restaureerimine,
 • majandusaasta aruannete, alg- ja lõppbilansi koostamine,
 • konfliktolukordade ekspertiis,
 • eriarvestus äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja lõpetamisel,
 • after-raamatupidamine: igal aastal jätavad paljud raamatupidamiskohustuslased oma majandusaasta aruande äriregistrile esitamata. Vaatamata esitamatajätmise põhjusele on tagajärg ühesugune – hilissügisel laekub trahvimäärus karistusseadustiku vastava paragrahvi alusel. Meie teeme võlguoleva aruande kiiresti valmis ja edastame äriregistrile. Targem on muidugi aruannet mitte võlgu jäädagi, vaid pöörduda meie poole enne 1. juulit.

Osutame raamatupidamisteenust nii äriühingutele, FIE-dele kui MTÜ-dele.

Teenuse osutamisel kasutame originaaltarkvara Joosep mis võimaldab teenust osutada kliendile sobivaimal viisil, sh online.

Anname nõu kuidas korraldada majandustegevust ja seda dokumenteerida nii, et maksukoormus ja -risk oleksid väikseimad!