Skip links

Ettevõtte hindamine

Kas Sina tead, kui palju Sinu ettevõte täna väärt on?

Soovid müüa või osta osalust äriühingus? Ettevõtte hindamine on vaja läbi viia ka ettevõtte ostmisel või müümisel majandusüksusena, samuti ettevõtte saneerimisel, liitumisel, jagunemisel jm juhtudel.

Ettevõtte väärtuse hindamine aitab:

  • omanikel ettevõtet müüa
  • investoritel leida ostu kõlbulik ettevõte
  • koostööpartneritel veenduda, et tegemist on jätkusuutliku ettevõttega
  • ühinemisel või jagunemisel osapooltel kokku leppida tehingu tingimustes.

Hindamine toimub rahvusvahelisel hindamisstandardil põhineva finants- ja juriidilise auditi (Due Diligence) alusel. Auditi käigus revideeritakse kõiki müügiobjekti kohta käivaid finants- ja muid aruandeid. Ettevõtte müügi korral analüüsitakse ka ostja maksevõimet, samuti asjaolusid, mis võivad mõjutada müügiobjekti või müüjat pärast tehingu sooritamist, sh olemasolevate lepingutega seotud riske ja võimalikke keskkonnaprobleeme.

Tuleb arvestada, et ettevõtte väärtuse hinnang kajastab eelkõige miinimumhinda, millest odavamalt ei oleks omanikel mõtet ettevõttest loobuda ja mida uus omandaja võib julgelt maksta, teades, et ettevõte on kindlasti seda hinda väärt.

Ettevõtte hindamine ei ole täpisteadus, see on subjektiivne ja nõuab kogemusi ja hindamisoskus.

Leidub ka hulga ettevõtteid, mille väärtust ei ole mõtet püüda hinnata, kuna neile ei leiduks vabaturul ostjaid (nt ettevõtte tuluteenimise võime on otseses seoses omaniku isikuga).

Ettevõtte väärtuse teadmine annab hea lähtebaasi läbirääkimisteks!