Skip links

Teenus täpsemalt

Mis on raamatupidamine.

moodulite_seosed

Raamatupidamisteenus koosneb mitmetest töölõikudest mida võib teostada üks või mitu raamatupidajat või inimesed raamatupidamisteenust tellivast firmast endast. Iga ettevõtte korral saab igale kasutajale lubada ligipääsu ainult nendele moodulitele, mida temal on lubatud kasutada. Lisaks saab piirata kas lisaks ligipääsule saab kasutaja ka andmeid lisada, muuta või ainult vaadata.

Raamatupidamine – Kõiki teisi mooduleid koondav moodul. Enamus raamatupidamisest tehakse ära kõigis teistes moodulites. Siia jäävad paranduskanded, korrigeerimised, periodiseerimised, jne. Raamatupidamise alt saab kätte kogu ettevõtte kasumiaruanded, bilansi, käibedeklaratsiooni, pearaamatu ja veel mitmeid aruandeid.

OstureskontroOstuarvete kandmine programmi, nende tasumiste kajastamine, tasumata arvete jälgimine. Soovikorral on võimalik programmist kanda maksekorraldused panka.

Ostureskontro võib siduda Ostuarvete aktsepteerimise mooduliga. Sellisel juhul skaneeritakse kõik paberil saabunud arved programmi ja kõik elektrooniliselt saabunud arved lisatakse ka samasse kohta. Sedasi moodustub üks ühtne elektrooniline arveregister. Enne kui ostuarve jõuaks arveregistrist ostureskontrosse, peab keegi volitatud isikutest arve aktsepteerima. Suuremas ettevõttes võib aktsepteerijaid olla ka mitu ja seetõttu on võimalik edastada arve aktsepteerimiseks kellelegi teisele. Peale aktsepteerimist liigub arve ostureskontrosse, kus saab teda käsitleda tavapäraselt edasi. Selle süsteemi eeliseks on see, et arved on alati registris olemas ja nende staatus on jälgitav. Ning teine eelis on see, et alati saab programmis vaadata algdokumenti sellisena, nagu ta ettevõttele saadeti.

Müügireskontro – Kõige lihtsamal kujul sisaldab endas müügiarvete väljastamist, tasumiste märkimist ja võlglaste jälgimist. Kuid müügireskontro võib koosneda ka hoopis rohkematest tegevustest alates müügipakkumisest, pakkumise alusel koostatud tellimusest, tellimusest koostatud saatelehest ja saatelehest moodustatud arvest. Vahepealseid samme saab soovikorral ka vahele jätta. Näiteks võib pakkumisest kohe arve luua või alustadagi müügiahelat alles saatelehest.

Müügireskontro laekumisi on võimalik importida pangafailist

Laoarvestus – Laoarvestuses saab jälgida kaupade sissetulekuid, väljaminekuid ja nende alusel moodustuvat lao saldot. Laoarvestuse ostuarved liiguvad kohe ostureskontrosse ja müügiarved müügireskontrosse. Laos saab kasutada ka tootmise ja  rentimise lisamooduleid

Aruandvad isikud – Siin saab kajastada asutuse töötajate poolt tehtud kulutusi või komandeeringu aruandeid, sisestada tasumisi, eksportida neid panka ja jälgida töötaja arvelduste seisu.

Palgaarvestus – Võimaldab arvutada töötajate palkasid, arvestada ja pidada kinni maksusid, pidada tööaja arvestust, pidada tükitöö arvestust, kanda palgad panka, väljastada kõigile töötajatele personaalsed palgalipikud kas paberil või e-mailiga ja edastada maksudeklaratsioonid e-maksuametisse.

Lisaks palgas vajaminevatele töötaja andmetele saab hoopis rohkem infot töötaja kohta sisestada Kaadri moodulis. Palk ja Kaader on omavahel üks-ühele seotud. Kui lisada töötaja ühes kohas on ta olemas teises ning vastupidi ka.

Põhivara – Võimaldab pidada arvestust põhivaradest ja neid amortiseerida.