Skip links

Blog

Kahjumi katmine

Kahjumi katmine

Mida tähendab kahjumi katmine kohustuslike reservide või ülekursi arvelt (kui eelnevate perioodide jaotamata kasumit ei ole)? Kui alltoodud näites on majandusaasta tulemuseks puhaskahjum -20 000 Aktsiakapital 10 000 Ülekurss 19 000 Kohustuslik reservkapital 2 000 Eelnevate perioodide jaotamata kasum 0 Aruandeperioodi puhaskahjum -20 000 Kokku omakapital

Regulaarsete dividendide maksustamine

Regulaarsete dividendide maksustamine

Meie tütarettevõtja maksab veel sel aastal emaettevõtjale (juriidilisest isikust ainuaktsionär) dividende ja tasub ka tulumaksu (20/80). Emaettevõtja maksab saadud dividendid edasi oma füüsilistest isikutest aktsionäridele. Maksu täiendavalt ei arvuta / ei pea kinni. Kas järgmisest aastast muutuks meil midagi selle süsteemi järgi maksustamises (nt 14%;

Omakapitali taastamine

Omakapitali taastamine

Osaühingul on ebapiisav omakapital ja omanik tahab olukorra parandamiseks restruktureerida omakapitali mitterahaliseks sissemakseks (ülekursina) oma osaühingule antud laenu. On justkui meelde jäänud, et mingi osa sissemaksest peaks olema osakapitali suurendamiseks ja rahaline, millised äriseadustiku sätted seda reguleerivad?  Kas kõiki toiminguid selle protsessiga seoses on võimalik

Matusetoetus

Matusetoetus

Töötaja surma tõttu tahab tööandja maksta matusetoetust tema abikaasale (või teisele lähisugulasele). Kuidas peaks maksustama, kas võib see toetus olla (mingis osas) maksuvaba? Vastus: Matusekorraldajal on õigus riiklikule matusetoetusele 250 eurot, mille maksab välja kohalik omavalitsus. Tööandja poolt makstav toetus on toetuse saaja maksustatav tulu.

Laen tütarettevõtjale

Laen tütarettevõtjale

Emaettevõtjana anname välismaal asuvatele tütarettevõtjatele mõnikord väikseid (alla 10 000 euro) ja lühiajalisi (alla 1 a) laene. Kas maksuametile deklareerimise kohustuse mõttes muutub midagi, kui need laenud jäävad tähtajaks tagastamata, või antaksegi edaspidi pikaajalistena ja /või suurtes summades? Või tütarettevõtjatele (s.h välismaa) antud laenud ei kuulu

Ettevõtja jalgratas

Ettevõtja jalgratas

Ühemehefirma (tegeleb eritellimustel mööbli valmistamisega) ostab firma arvelt jalgratta, arvab maha ka sisendkäibemaksu. Sõiduautot firma arvel ei ole, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist ettevõtja/töötaja ei võta. Kas (tõenäoliselt) maksuametnik võib leppida väitega, et jalgratas on soetatud ettevõtluses kasutamise eesmärgil? Kas ettevõtja peaks ennast kuidagi selle seisukoha

Raamatupidaja tervishoid

Raamatupidaja tervishoid

Raamatupidajad istuvad töö iseloomu tõttu terve tööpäeva arvuti taga, ja paraku kaasnevad sellega pinged seljas, kaelas jms. Sporditarvete poodides on müügil ca 15 eur / tk venituslindid, mis aitaksid neid vaevusi kindlasti leevendada, isegi töökohalt lahkumata. Kui tööandja ostaks sellised oma raamatupidajatele (ja ka kõigile

Nõuded arvele

Nõuded arvele

Kui maksukohustuslane on esitanud augustis arve eraisikust ostjale (ei ole seotud osapool) tekstiga „Teenused juuli – august“, ühik tk, kogus 1, hind 1000,00, summa 1000,00, maksustanud summa korralikult 20% käibemaksuga, kas tal võib sellise müügiarvega emta poolt siiski kaasneda pretensioone /maksunõudeid? Sest täpsemat teenuse kirjeldust

Maksuamet keeldus käibemaksukohustuslaseks registreerimisest

Maksuamet keeldus käibemaksukohustuslaseks registreerimisest

Maksuamet küsib seoses käibemaksukohustuslaseks registreerimise taotlemisega firmalt lisaandmeid. Allpool oleva kirjavahetuse ja EMTA tegevusmeetodite põhjal – kas oskate ehk hinnata, kus võivad peituda riskikohad, mida tuleks vastamisel silmas pidada? Taustinfoks: OÜ on asutatud küll Eestis (osakapitali sisse maksmata), kuid omanik ja juhatuse liige ühes isikus

III pensionisamba tulumaks

III pensionisamba tulumaks

Olen kolmandasse sambasse kogunud perioodiliste (kuu-)maksetena kindlasti vähemalt 10 aastat. Hetkel on sissemakse kuus pigem sümboolne (40 eur), kuid kui oleks kasulik, saaksin teha ka 500 euroseid kuumakseid. Summaarselt 12 (kuud) x 500 (eurot) teeks samuti 6000 eurot aastas. Olen aru saanud, et fondil pole

Sõiduauto müügi erisused

Sõiduauto müügi erisused

Kas kasutusel olnud sõiduauto müügil ühendusesiseselt on mingeid maksustamise erisusi? Tahame müüa oma firma töökorras sõiduauto 2015. a läbisõiduga 75000 km välisriigi firmale. Kuidas määrata „õige“ hind, et vältida siirdehinnariski? Raamatupidamislik jääkmaksumus (5 a amort periood) ei ole vist argument? Omal ajal soetamisel saime hulgiostuga

Kreeditarve ammustele tehingutele

Kreeditarve ammustele tehingutele

Kas võib teha kreeditarvet mitu aastat tagasi tehtud tehingute kohta? Tegemist oli ühendusesisese teenuse müügiga 0%, käibedeklaratsioonides ei kajastunud. On mingit ajalist piirangut, millal kreeditarvet koostada pole enam korrektne? Kas on raamatupidamises korrigeeriva kande jaoks alternatiive kreeditarvele? Teine pool on Leedu tütarettevõte. Emaettevõtja esitas arved

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse tekkimine

Osaühingu ainuosanik, juhatuse liige ja töötaja ühes isikus küsib mu käest, kui palju ta peaks minimaalselt igas kuus teenima palgatulu, et säiliks õigus ravikindlustusele. Tal on plaanis vähendada enda töökoormust (nt 0,5-ni), aga kas on mingi alampiir sotsiaalmaksuga maksustatava palgamakse summas, alla mille lõpeb ravikindlustus?

Tööandjapension

Tööandjapension

Kuidas maksustatakse tööandja tasandil tööandjapension, on see tööandjale pigem soodus võrreldes nt tavalise preemiaga või ei / ei ole vahet? Milline on tööandja kogukulu, kui töötaja juba toimivasse III pensionisambasse tahetakse kanda puhtalt näiteks 1000 eurot (kindlustusleping töötajal puudub)? Milline on arvutuskäik? Mille poolest maksustamine

Arve teise isiku eest

Arve teise isiku eest

Kas käibemaksuseaduse mõistes on võimalik ja aktsepteeritav selline olukord, kus arve väljastaja ja kauba või teenuse müüja on erinevad isikud, ja kuidas taolist arvet vormistada? Näiteks kontserni üks äriühing väljastab oma nimel (logoga) arve, millel on sõsaräriühingu käive. Vajalik näiteks arve väljastaja kaubamärgi kuvandi levitamiseks.

Intressiarvest

Intressiarvest

Leedu äriühing soovib arvet tavaliste laenu intresside kohta, lõppenud ja tagastatud laenude osas, siin väljavõte juhatuse liikme kirjast: ……. Kas saaksite palun esitada meile nende intresside arve/ed? Enne olime maksnud lepingute alusel, aga uue raamatupidamise partneri sõnul õigem on kui arve on esitatud, siis ei

Võlgnik ei maksa

Võlgnik ei maksa

Tahtsin küsida, kui pikk on (eelneva kokkuleppeta) EU liikmesriikide äriühingute vahel tavapärane arvete tasumise aeg, pärast mida võiks hakata viiviseid arvutama ja küsima? Vastus: Väga erinev majandusharuti ja riigiti, sõltudes ka tehingupartnerite kaalukategooriatest ja maksekommetest. Enamasti on tähtaeg 30 – 60 päeva, aga ka näit

Varga palk

Varga palk

Alla aasta töötanud töötaja vabastatakse päeva pealt töölepingu seaduse § 88 lg p 5) alusel (usalduse kaotus). Küsimus on nüüd, kas tasustamine toimub samadel alustel mis erakorralise ülesütlemise puhul (st muu hulgas ka hüvitised ette teatamata aja eest), või võib vähem maksta? Vastus: Tegu ei

Võlgade tasumise järjekorrast

Võlgade tasumise järjekorrast

Äriühingust võlgnik on üle tähtaja võlgu erinevatele firmadele eri aegadel saadud teenuste ja kaupade eest. Kui nüüd võlgnikul tekib võimalus osaliseks tasumiseks, oleks vist ootuspärane, kui ta tasuks võlgasid vastavalt tekkimise ajale ehk vanemad arved enne. Aga kas tal on valikuvabadus sellisest järjekorrast mitte kinni

Tulumaksu kinnipidamisest

Tulumaksu kinnipidamisest

Laekus ARVE NR 3 mudeli valmistamise eest (lisatud). Arve esitas Siim xxxxx, kellele on arvel näidatud summa ka välja makstud. Kas ostja seisukohalt on tegemist korrektse dokumendiga? Tõenäoliselt on Siim xxxxx füüsiline isik, kas praegusel juhul ei oleks pidanud väljamaksel tulumaksu kinni pidama? Vastus: Dokument

Viivise nõudmisest

Viivise nõudmisest

Meil on klientidele väljastatavatele arvetele kirjutatud: „Tähtajaks mitte tasumisel on õigus rakendada viivist …. %“. Juhtkond soovib nüüd kroonilistele tasumistega viivitajatele saata tegelikud viivisarveid, et juhtida võlgnike tähelepanu asjaolule, et meie nõuded on võrdselt tähtsad pankade vms nõuetega. Tavalist kirja peetakse väheke „lahjaks“, tahetakse nõue

Untsu läinud äri

Untsu läinud äri

OÜ-l on lähiperspektiivis küllaltki tõenäoliselt selline situatsioon: varad 0, kohustused emaettevõtte ees 70 000,  aktiivne äritegevus viidud ja varad müüdud sõsarettevõttesse, töötajaid enam ei ole. Emaäriühing otsustab OÜ likvideerida. Eelnevalt mingeid samme kas siis laenunõude sisse nõudmiseks või teisalt omakapitali taastamiseks (laenunõude konverteerimise teel) ette võtta

Ettemaksukonto jäägi kasutamine

Ettemaksukonto jäägi kasutamine

Meil on ühe tütaräriühingu emta ettemaksukontol jääk ca 200 eurot, mida seal tõenäoliselt enam kunagi vaja ei lähe, sest maksustatavaid tehinguid pole ette näha. Bilansi puhastamiseks – kas võib see äriühing kanda maksu teise kontserni äriühingu eest, või parem kohe ema- või sõsaräriühingu ettemaksu kontole?

Ettemaksu käibemaks

Ettemaksu käibemaks

Bürooruumide üürileandja esitab meile igakuuliselt üüriarved, millele lisab käibemaksu. Üürilepingus sisaldub muu hulgas täiendavalt 3 kuu üüri ettemaksu küsimise õigus. Kas ka (saadav) ettemaks oleks nende jaoks maksustatav käive, peaksid esitama arve? Saan aru, et ettemaks on justkui erinev kategooria kui tagatisraha, on see nii?

Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat veebikogemust. Nõustudes nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt meie küpsiste poliitikale.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privaatsuse seaded

Kui külastate mõnda veebisaiti, võib see teie brauserisse salvestada või välja otsida teavet, enamasti küpsiste kujul. Kontrollige oma isiklikke küpsiste teenuseid siin.

Need küpsised on vajalikud veebilehe toimimiseks ja neid ei saa meie süsteemides välja lülitada.

wordpress_gdpr_first_time_url
Your first time cookie selection.
  • GDPR Plugin

wordpress_gdpr_first_time
Your first cookie selection.
  • GDPR Plugin

wordpress_gdpr_cookies_declined
Your cookie selection.
  • GDPR Plugin

wordpress_gdpr_cookies_allowed
Your cookie selection.
  • GDPR Plugin

wordpress_gdpr_allowed_services
Your cookie selection.
  • GDPR Plugin

vchideactivationmsg_vc11
to store a version number for updates
  • Visual Composer

vchideactivationmsg
to store a version number for updates
  • Visual Composer

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Võtta vastu kõik teenused
Open Privacy settings