Skip links

Tag: maksurisk

Siirdehinna maksuriskist

Kui me rendime pikemaajaliselt meie arvel olevat kasutatud sõiduautot oma Leedu tütarfirmale, kes hakkab kasutama autot Leedus, kas peaksime turuhinda leidma lähtudes Eesti või Leedu turutingimustest? Kas mõlemal äriühingul on oma siirdehinnarisk iseseisvalt? Soov oleks minimiseerida grupi kui terviku maksuriski, ja küsimus – kust võtta „õiget“ võrreldavat turuhinda? Vastus: Kontsernisisest

Kas saaks palun Teie hinnangut, et kas on Eesti seaduste kohaselt õiguspärane tegevus…

Kas saaks palun Teie hinnangut, et kas on Eesti seaduste kohaselt õiguspärane tegevus, kui tütarfirma annab emafirmale või sõsarfirmale laenu? kui tütarfirma ostab emafirmalt tagasi oma aktsiaid ja seda kõrgema hinnaga (nominaalist, turuhinnast)? Millised kanded tekiksid taolise tehinguga tütarfirma ja emafirma raamatupidamistes? Vastus: Tütarfirma võib emafirmale laenu anda suvalistel tingimustel, kui