Skip links

Õigusabi

Sageli vajatakse abi sobiva õigussuhte valikul ja vastavate lepingute koostamisel või hindamisel.

oigusabi

Kõigi lepingute puhul tuleb tagada mõlema poole huvide õiglane kaitse.

Meie nõustame võlaõiguslike, sh tööõiguslike tehingute tegemist ja koostame vajalikke dokumente.

Vt Blog >>