Skip links

Tag: õppepuhkus

Täienduskoolituse õppepuhkus

Kas täiskoormusega ja päevases õppevormis õppiva töötaja tööandjal on kohustus töötaja soovil ja kõrgkooli tõendi esitamisel anda 30 kalendripäeva kalendriaastas õppepuhkust, sealhulgas 20 p  tasustatud? Näiteks kui õpitav on seotud tööga – meditsiinikõrgkooli tudeng töötab (osalise töökoormusega) raviasutuses õpitavaga seotud erialal või kui näiteks raamatupidaja assistent, kes töötab ettevõttes 0,3