Skip links

Täienduskoolituse õppepuhkus

Kas täiskoormusega ja päevases õppevormis õppiva töötaja tööandjal on kohustus töötaja soovil ja kõrgkooli tõendi esitamisel anda 30 kalendripäeva kalendriaastas õppepuhkust, sealhulgas 20 p  tasustatud? Näiteks kui õpitav on seotud tööga – meditsiinikõrgkooli tudeng töötab (osalise töökoormusega) raviasutuses õpitavaga seotud erialal või kui näiteks raamatupidaja assistent, kes töötab ettevõttes 0,3 koormusega, õpib samal ajal ülikooli päevases õppevormis finantsarvestust.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Töötajal on õigus saada õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras. See seadus sätestab taseme- ja tööalase koolituse tingimused ja korra. Koolitus, mis võimaldab omandada või täiendada kutse-, ameti- ja/või erialaseid teadmisi, oskusi ja vilumusi, on tööalane koolitus. Tööalasel koolitusel osalemiseks tuleb töötajale anda koolitusasutuse teatise alusel õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, seejuures makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.