Skip links

Matusetoetus

Töötaja surma tõttu tahab tööandja maksta matusetoetust tema abikaasale (või teisele lähisugulasele). Kuidas peaks maksustama, kas võib see toetus olla (mingis osas) maksuvaba?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Matusekorraldajal on õigus riiklikule matusetoetusele 250 eurot, mille maksab välja kohalik omavalitsus. Tööandja poolt makstav toetus on toetuse saaja maksustatav tulu.  Juhul, kui toetus makstakse isikule, kellega on väljamaksjal lepinguline suhe, maksustatakse väljamakstav toetus nagu palgatulu, st kõigi tööjõumaksudega. Juhul, kui toetuse saajaga puudub lepinguline suhe, tuleb väljamakstavalt toetuselt kinni pidada ainult tulumaks TuMS § 41 p 13 alusel ning väljamakse deklareeritakse vorm TSD lisal 1 väljamakse liigiga 55.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.