Skip links

Tag: maksustamine

Matusetoetus

Töötaja surma tõttu tahab tööandja maksta matusetoetust tema abikaasale (või teisele lähisugulasele). Kuidas peaks maksustama, kas võib see toetus olla (mingis osas) maksuvaba? Vastus: Matusekorraldajal on õigus riiklikule matusetoetusele 250 eurot, mille maksab välja kohalik omavalitsus. Tööandja poolt makstav toetus on toetuse saaja maksustatav tulu.  Juhul, kui toetus makstakse isikule,