Skip links

Regulaarsete dividendide maksustamine

Meie tütarettevõtja maksab veel sel aastal emaettevõtjale (juriidilisest isikust ainuaktsionär) dividende ja tasub ka tulumaksu (20/80). Emaettevõtja maksab saadud dividendid edasi oma füüsilistest isikutest aktsionäridele. Maksu täiendavalt ei arvuta / ei pea kinni. Kas järgmisest aastast muutuks meil midagi selle süsteemi järgi maksustamises (nt 14%; 7%) või jääks endiselt tütarettevõtja maksustada kogu netosumma  20/80 tulumaksuga?

Põhimõte jääb samaks. Äriühingu tasandil maksustatud jaotatud kasumiosa (sh dividend) on edaspidisel jaotamisel maksuvaba. Pole vahet, millise määraga äriühing kasumijaotist maksustas. Dividendide regulaarselt maksmise korral saab tütarettevõtja kohaldada vähendatud maksumäära.

Kas (vähemalt) üks kord aastas dividendide maksmine on regulaarne maksmine, peab regulaarsus olema kinnitatud mingi plaan–graafikuga, dividendipoliitikaga vms?

Arvesse lähevad kalendriaastas tegelikult makstud dividendid. Aktsionärid võivad muidugi kehtestada vastava poliitika.

Kui tütarettevõtja maksis 2018. a dividendi 60 000, millelt tulumaksu arvutas ja tasus 15 000 (60000×20/80), kas siis 2019. a välja kuulutatava ja emaettevõtjale makstava dividendi nt 100 000 tulumaks arvutatakse alljärgnevalt:

60 000 : 3 = 20 000
Tulumaks 20 000 x 14/86 = 3255,81
100 000 – 20 000 = 80 000
Tulumaks 80 000 x 20/80 = 20 000
Kokku tuleks äriühingu tulumaks 23 255,81 (3255,81+20000)?

Jah

Kui 2019. a emaettevõtja maksab edasi tütarettevõtjalt saadud dividendid 100 000, kas siis tema füüsilistest isikutest aktsionäridele väljamaksetelt tulumaksu kinni pidama ei pea (7% 20000-st)?

Füüsilise isiku dividendi tulumaksumäär on 7% juhul, kui dividend on maksustatud dividendi maksva äriühingu tasemel 14-protsendilise määraga, samuti juhul, kui dividendi maksmise aluseks olevat kasumit ei ole maksustatud standardmääraga. Dividendi tulumaksu peab kinni selle väljamaksja.   

Kui emaettevõtja maksab 2019 a. tütrelt saadud 100 000 eurot dividendi edasi oma füüsilisest isikust osanikele, siis 80 000 saab välja maksta maksuvabalt (tütar on maksud maksnud), aga 20 000 – lt  peab 7%  tulumaksu kinni pidama ja  välja saab maksta 18600. kokku saab reaalselt füüsilisest isikutest aktsionäridele välja maksta 98600 eurot.

Vallaste ja Partnerid Blog

 

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.