Skip links

Blog

Kas avalik teenistuja võib olla ettevõtja ja kas selleks on vaja tööandja luba/nõusolekut?

Kas avalik teenistuja võib olla ettevõtja ja kas selleks on vaja tööandja luba/nõusolekut?

Tere, kas avalik teenistuja võib olla ka FIE, kas tööandjat tuleb informeerida (suuliselt/kirjalikult) või saada nõusolekut/luba (suuline/kirjalik) olemaks FIE. FIE töö ei kahjusta töötaja ega tööandja mainet ega ole vastuolus avaliku teenistuse eetikakoodeksiga. Heade soovidega, Vastus: Võib küll. Pole mingeid erinõudeid ega piiranguid, välja arvatud