Skip links

III pensionisamba tulumaks

Olen kolmandasse sambasse kogunud perioodiliste (kuu-)maksetena kindlasti vähemalt 10 aastat. Hetkel on sissemakse kuus pigem sümboolne (40 eur), kuid kui oleks kasulik, saaksin teha ka 500 euroseid kuumakseid. Summaarselt 12 (kuud) x 500 (eurot) teeks samuti 6000 eurot aastas. Olen aru saanud, et fondil pole midagi selle vastu, kui neile raha juurde laekuks. Kui maksuvabalt väljamakseid ilma elu lõpuni kehtiva kogumispensioni kindlustuslepinguta teha ei saa, siis pensionifondi väljamaksed 10% maksumääraga oleksid justkui võimalikud(?) Võit oleks ka see. Kas peaksin suhtlema oma pensionifondi halduriga? Nemad ei pruugi aga maksudes tugevad olla.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Väljamaksed pensionifondist võivad, sõltuvalt asjaoludest, olla tulumaksuga maksustatavad kas 10%-lise või 20%-lise maksumääraga (vt TuMS § 21 lg 4). Soodusmäära rakendamise põhiline eeldus on, et osakuomanik on saanud 55-aastaseks ja osakute omandamisest on möödunud vähemalt 5 aastat. Usun, et tasub fondivalitsejaga suhelda – tema ju teeb väljamakseid ja vastutab seaduse õige rakendamise eest.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.