Skip links

Omakapitali sissemaksete hilinenud deklareerimine

Kas omanikult saadud osakapitali ja ülekursi sissemaksed – s.h nii rahalised kui mitterahalised – tuleks kõik deklareerida äriühingu TSD-s? Kas 3 aasta taguse novembri TSD-d saaks veel parandada?

Jah, kõik omakapitali sissemaksed tuleb deklareerida TSD lisal 7 (Ia, osa „Omakapitali sisse- ja väljamaksed“). Alates 01.01.2015 või hiljem omakapitali tehtud rahalised ja mitterahalised sissemaksed näidatakse koodil 7030. Kui sissemakse on jäänud deklareerimata, siis tuleks seda nüüd teha. Võiks ka deklareerida alles siis, kui seda arvu vaja läheb, st omakapitalist väljamakse tegemisel. Mina näitaksin kõigi laekunud sissemaksete summa järgmise kuu deklaratsioonis, sõltumata sissemaksete ajast.

Kuidas, kas peaksime vastuses selgitama, et me ei teinud ümber 2015. a novembri ja detsembri TSD deklaratsioone? Järgmise kuu deklaratsioon on üldse esimene dokument, mis firma poolt sisestatud läbi e-emta või üldse esitatud maksuametile, varem ei olnud e-teenuste lepingut sõlmitud, maksta tuli vaid maamaksu.

Deklareerisime nüüd kolm 2015. a novembri – detsembrikuu mitterahalist sissemakset (kaks korteriomandit ja üks aktsiaosalus) ühe summana 2018. a juuni deklaratsioonis. Nüüd saime EMTA-lt päringu deklareeritu kohta:

OÜ XXXX on juunis 2018.a. deklareerinud tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) lisas 7 omakapitali tehtud sissemaksed summas 235 000 eurot. Palume täpsustada, kas tegemist on rahalise või mitterahalise sissemaksega ning esitada vastav dokumentatsioon sissemakse kohta, rahalise sissemakse puhul panga tõend, mitterahalise sissemakse puhul hindamise akt ja vara üleandmise leping.

Eks seda peabki maksuamet kontrollima. Saatke soovitud tõendid, minu arvates äriühingu osanike asjakohane otsus + korteriomandite hindamisakt ja aktsiate hinna määramise alus + korteriomandite üleandmise lepingud + kinnistusraamatu väljavõtted + aktsiate üleandmise akt + Väärtpaberite Keskregistri ning väärtpaberikonto väljavõtted

Vallaste ja Partnerid Blog

 

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.