Skip links

Võlgnik ei maksa

Tahtsin küsida, kui pikk on (eelneva kokkuleppeta) EU liikmesriikide äriühingute vahel tavapärane arvete tasumise aeg, pärast mida võiks hakata viiviseid arvutama ja küsima?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Väga erinev majandusharuti ja riigiti, sõltudes ka tehingupartnerite kaalukategooriatest ja maksekommetest. Enamasti on tähtaeg 30 – 60 päeva, aga ka näit 120 päeva ja isegi 365 päeva. Peaks arvestama, et kui tasumise tähtaega pole kokku lepitud, siis võib võlgnik venitada nii kaua kui tahab ja väiksemate summade korral pole mõtet ka kohtust abi otsida. Muidugi võib ka korraliku lepingu korral suurtest summadest ilma jääda – võlgnik lihtsalt vaidlustab nõude, just nii, nagu Eestiski. Võlga ja viivist saab sisse nõuda vastavalt võlgniku asukohamaa reeglitele, kui lepingus pole ette nähtud teisiti.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.