Skip links

Varga palk

Alla aasta töötanud töötaja vabastatakse päeva pealt töölepingu seaduse § 88 lg p 5) alusel (usalduse kaotus). Küsimus on nüüd, kas tasustamine toimub samadel alustel mis erakorralise ülesütlemise puhul (st muu hulgas ka hüvitised ette teatamata aja eest), või võib vähem maksta?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tegu ei ole töölepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel, vaid töölepingu erakorralise ülesütlemisega tööandja poolt. Kui töösuhe on kestnud alla ühe tööaasta, siis tuleb erakorralisest ülesütlemisest töötajale ette teatada vähemalt 15 kalendripäeva. Kui tööandja teatab ülesütlemisest ette vähem aega, siis on töötajal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel.

Kui töötajal on kindel tasu, siis makstakse hüvitis välja samas ulatuses nagu töötaja tööl käies oleks töötasuna saanud. Kui aga töötasu on olnud sõltuvalt tehtud tööst erinev, tuleb lähtuda keskmise töötasu arvutamise korrast. Hüvitise arvutamisel tuleb keskmine päevatasu korrutada tööpäevadega. Vähem etteteatatud päevi, mille eest hüvitist makstakse, loetakse etteulatuvalt päevani, mis oleks seaduses ettenähtud etteteatamistähtaja järgimisel saabunud.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.