Skip links

Tag: hüvitis

Varga palk

Alla aasta töötanud töötaja vabastatakse päeva pealt töölepingu seaduse § 88 lg p 5) alusel (usalduse kaotus). Küsimus on nüüd, kas tasustamine toimub samadel alustel mis erakorralise ülesütlemise puhul (st muu hulgas ka hüvitised ette teatamata aja eest), või võib vähem maksta? Vastus: Tegu ei ole töölepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel,