Skip links

Tööandjapension

Kuidas maksustatakse tööandja tasandil tööandjapension, on see tööandjale pigem soodus võrreldes nt tavalise preemiaga või ei / ei ole vahet? Milline on tööandja kogukulu, kui töötaja juba toimivasse III pensionisambasse tahetakse kanda puhtalt näiteks 1000 eurot (kindlustusleping töötajal puudub)? Milline on arvutuskäik? Mille poolest maksustamine erineb tavalise töötasu maksustamisest?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Tööandja võib preemia kanda töötaja pensionifondi, kui nad nii kokku lepivad. Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmakseid ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summasid tulumaksuga ei maksustata kui need ei ületa kalendriaastas 15% isiku brutotöötasust või 6000 eurot, sõltumata sellest, kas sissemakseid teeb töötaja või tööandja või mõlemad. Tööandja jaoks pole vahet, kas maksta raha töötajale kätte või kanda tema pensionifondi või anda näiteks abikaasa kätte. Maksustamine sellest ei muutu. Kokkuhoidu ei saavutata, ei muutu töötuskindlustuse ega teise samba maksed, sotsiaalmaksust rääkimata.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.