Skip links

Untsu läinud äri

OÜ-l on lähiperspektiivis küllaltki tõenäoliselt selline situatsioon: varad 0, kohustused emaettevõtte ees 70 000,  aktiivne äritegevus viidud ja varad müüdud sõsarettevõttesse, töötajaid enam ei ole. Emaäriühing otsustab OÜ likvideerida. Eelnevalt mingeid samme kas siis laenunõude sisse nõudmiseks või teisalt omakapitali taastamiseks (laenunõude konverteerimise teel) ette võtta ei kavatseta. Ühtlasi plaanitakse välja vahetada senine OÜ juhatus. Küsimus rohkem uue juhatuse seisukohast tema kohustuste – vastutuse tasandil: kas vaatamata teada olevale likvideerimise plaanile, ja asjaolule, et ainuke võlausaldaja on omanik ise, on OÜ juhatusel jätkuvalt seadusest tulenev kohustus esitada iseseisvalt pankrotiavaldus? Samuti kas omanikust äriühingu tegevusplaani võib pidada korrektseks (ei nõuta tagasi laenu; ei taastata OK)?

Uue juhatuse valimise mõttest ma ei saa aru. Kui ainuosanik on otsustanud OÜ majandustegevuse lõpetada, ja selle juba ka teoks teinud, siis tuleb asi ära vormistada ning alustada likvideerimismenetlust ja määrata ametisse likvideerija(d). Omakapitali nõue kehtib tegutsevatele ettevõtjatele. Pankrotist tuleb rääkida siis, kui kohustuste täitmisega ei saada hakkama. Kui võlausaldaja raha ei nõua, siis pole probleemi. Pealegi on tegu kontsernisisese asjaga – üks projekt lihtsalt ei õnnestunud. Kui likvideerija saab võlausaldajaga kaubale, et see loobub oma lootusetust nõudest, siis ongi lugu lõpetatud: lõppbilanss on 0:0 ja likvideerimisjaotis on ka 0.

Küsiks nüüd veel äriühingust emaettevõtja tasandil – kas kellelgi ei või tekkida tahtmine maksustada teda nõudest loobumise põhjusel, kas ei ole siin näha maksuriski? Või mida teha (otsustada – vormistada vms), et sellist ei tekiks?

Loobumisest saab rääkida siis, kui on, millest loobuda. Kui on tegu lootusetu nõudega, siis see tuleb nagunii bilansist maha kanda. Selgugu see lootusetus võlausaldaja juhatuse poolt korraldatava iga-aastase inventuuriga, pankrotimenetluse raugemisega või tuvastab likvideerija, et tegu on varatu isikuga, kust surmal ka midagi võtta ei ole. See hukka läinud üritus tuleb normaalsel viisil likvideerida, st teha vastavad otsused ja muud seaduses ette nähtud liigutused.

Vallaste ja Partnerid Blog

 

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.