Skip links

Tag: erakõned

Erisoodustuse maksustamine

Töötaja teeb firma telefonilt erakõnesid. Tööandja otsustab, et erakõned tuleb töötajal hüvitada ja erisoodustuse makse mitte maksta. Samas soovib tööandja hüvitamist teostada läbi töötaja preemia vähendamise (brutosummas). Kas sellist moodust võib lugeda hüvitamiseks? Vastus: Kui tööandjal on töötaja kirjalik nõusolek, et arvestatud preemiast (või ka palgast) peetakse kinni töötaja poolt  tööandja arvel tehtud dokumentaalselt