Skip links

Tag: intressiarvestus

Intressiarvest

Leedu äriühing soovib arvet tavaliste laenu intresside kohta, lõppenud ja tagastatud laenude osas, siin väljavõte juhatuse liikme kirjast: ……. Kas saaksite palun esitada meile nende intresside arve/ed? Enne olime maksnud lepingute alusel, aga uue raamatupidamise partneri sõnul õigem on kui arve on esitatud, siis ei ole ka kahtlust intressi kalkuleerimise