Skip links

Tag: maksete järjekord

Võlgade tasumise järjekorrast

Äriühingust võlgnik on üle tähtaja võlgu erinevatele firmadele eri aegadel saadud teenuste ja kaupade eest. Kui nüüd võlgnikul tekib võimalus osaliseks tasumiseks, oleks vist ootuspärane, kui ta tasuks võlgasid vastavalt tekkimise ajale ehk vanemad arved enne. Aga kas tal on valikuvabadus sellisest järjekorrast mitte kinni pidada, kedagi subjektiivselt eelistada vastavalt