Skip links

Tag: osanik

Osanik rahastab osaühingut

Kas osaühingu asutamiskulusid (riigilõivud, notaritasud) saab (on seaduslik) asutajale hüvitada, nt kulu ja tasumist tõendavate dokumentide alusel koostatud kuluaruande põhjal? Ühingu põhikirjas on see asutamiskulude kandmise küsimus reguleerimata. Kui osanik annab oma osaühingule laenu, kas see võib olla intressita? „Võib“ selles mõttes, et ei kaasneks maksukohustust osaühingule? Vastus: Asutamiskulude kandmise