Skip links

Tag: reservid

Kahjumi katmine

Mida tähendab kahjumi katmine kohustuslike reservide või ülekursi arvelt (kui eelnevate perioodide jaotamata kasumit ei ole)? Kui alltoodud näites on majandusaasta tulemuseks puhaskahjum -20 000 Aktsiakapital 10 000 Ülekurss 19 000 Kohustuslik reservkapital 2 000 Eelnevate perioodide jaotamata kasum 0 Aruandeperioodi puhaskahjum -20 000 Kokku omakapital 11 000   Kas siis