Skip links

Dialoog raamatupidamiseeskirjade teemal

Kas oskate öelda, kas Eesti finantsaruandluse standardid on olemas? Raamatupidamise seaduses nendele viidatakse, kuid pole õnnestunud näha. Samas RTJ-d vist on kaotanud oma kehtivuse alates 2017. a (?) Küsimus on küllaltki praktiline – kas raamatupidamises võib julgelt piirduda hetkel kehtiva seaduse tekstiga või tuleb juhindumiseks siiski minna vanadesse RTJ-desse (mis küll ei kehti)?

Standardid on täitsa olemas, vt RPS §3 p 7: Eesti finantsaruandluse standard – rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend); [RT I, 30.12.2015, 4 – jõust. 01.01.2017]

Seadus annab valiku – kas Eesti standard või rahvusvaheline, aga üht neist tuleb rakendada lisaks seadusele.  Kust pärineb teave RTJ kehtivuse kadumisest? Neid on jõus 18 tk ja paaril viimasel aastal on tehtud neis mitmeid olulisi muudatusi.

Olen otsinud seda seaduses viidatud vastutava ministri määrust rahandusministeeriumi veebilehelt ega oska kuidagi välja lugeda, et sellist dokumenti määruse vormis ei peagi olema ega tulema. Järeldus, et RTJ ei kehti tuleneb sellest samast – ei näe ministri määrust, et oleksid kinnitatud, kuigi seadus seda näeb ette.

Eks üldiselt tean küll, et RTJ-d tahetakse lugeda kehtivateks nagu vahepeal midagi poleks muutunudki, aga teinekord pole olenevalt tegevuse spetsiifikast raamatupidamiskohuslasel otstarbekas kõiki RTJ nõudeid punktuaalselt järgida, siis võiks ju piirduda seaduse täitmisega.

Seni, kuni seaduses ettenähtud õigusakti (antud juhu ministri määrust) pole antud, elatakse seniste reeglite kohaselt. Olemasolevad RTJ on kehtestatud nende väljaandmise ajal kehtinud korras ja need kehtivad ka praegu, sõltumata sellest, kas minister võtab vaevaks neid üle kinnitada. Need jutud (nagu ka IFRS) on head kombed, mida peaks järgima, aga väga ei pruugi. Eriti siis, kui audiitor õiendama ei hakka. Arvan, et neid juhendeid punktuaalselt ei järgi keegi – tehakse ikka nii, nagu mõistlikuks/paremaks peetakse.

Vallaste ja Partnerid Blog