Skip links

Emapalga arvestamine alates septembrist 2015

Kuidas arvestataks emapalka septembrist kehtima hakkava seadusemuudatuse valguses?

Tere,
oleme elukaaslasega hakanud mõtlema lapse saamisele, mis aga tekitas küsimuse emapalga kohta. Eeldatavalt sünniks laps 2016 aasta ja seega arvestataks emapalka 2015 aasta põhjal. Olen hetkel aga doktorantuuris, mistõttu ametlikult justkui ei töötagi (doktoranditoetus+lisastipendium). 2015 septembrist peaks kehtestuma seadus, mille järgi hakatakse sotsiaalmaksu maksma ka doktoranditoetuse pealt (422 eurot). Samas saadava lisastipendiumi pealt mitte. Seega tekis küsimus, kas emapalka arvutatakski mul siis 4*422 euro pealt (seega vastavalt miinimumpalgale 390 eurot)? Sellisel juhul poleks ilmselt mõtekas ka poole kohaga lisatööd otsida (200-300 eurot), kuna see kokkuvõttes emapalka ei suurendaks?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Vanemahüvitise suurus arvutatakse pensionikindlustuse registrisse kantud ühe kalendrikuu keskmise isikustatud sotsiaalmaksu andmete alusel. Pole vahet, kes sotsiaalmaksu arvestavad-deklareerivad – arvesse lähevad kõik isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud summad. Kui doktorant asub 2015. aasta kevadel tööle kuupalgaga 250 eurot, siis kujuneb tema sotsiaalmaksuga maksustatud tuluks ca 4200 eurot (palk + 4 kuu doktoranditoetus) ja ühe kuu vanemahüvitiseks ca 350 eurot. Kui ühe kalendrikuu keskmine tulu jääb väiksemaks, kui kehtiv kuupalga alammäär, siis võrdub ühe kalendrikuu hüvitise suurus kuupalga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2015. a on kuutasu alammäär 390 eurot, mis on sotsiaalmaksu alusel arvutatud summast suurem. Seega, töötamine vanemahüvitist ei suurenda, kuid saadav palk on ehk abiks ikka.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.