Skip links

Enne asutamist tehtud kulud

Kas “asutajakulude” alla võib arvata ka enne osaühingu asutamist tehtud kodulehe kulud?

Kas põhikrja koostamisel võib “asutajakulu” alla määratleda nt: asutajate poolt rahastatud kodulehte, enne osaühingu asutamist, kui ei siis miks?

 

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Põhikirja selliseid asju ei kirjutata – põhikiri määrab äriühingu olulised tunnused ja sisemised toimimisreeglid. See, mida asutajad teevad või ei tee, on nende omavahelise kokkuleppe küsimus, sh ka see, milline on asutamiskulude koosseis ja suurus, kes need kannab ning millal äriühing kulud hüvitab. Arvan, et kulutused veebilehele sobivad küll asutamiskulude hulka.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.