Skip links

Ettevõtluse kontrollimisest

Meie üks tütarfirma sai teate:
xxxxxxxx OÜ osas on alustatud käibemaksuseaduse § 3 mõistes ettevõtluse järelkontrolli.  Ettevõtluse toimimise osas paluks edastada perioodi 01.06.2016-31.12.2016 Eesti ettevõtluse toimimist kinnitavaid dokumente (pangakonto väljavõte, arved jne). Kuna  perioodil 01.06.2016-31.12.2016 KMD-d olid esitatud 0 käibega sooviks saada teada ka 2017.a teavet prognoositava käibe tekkimise kohta

Kas on teada, kas selline kontroll tavaliselt piirdubki nimetatud dokumentide esitamisega (kui lisaks loobume avaldusega käibemaksukohuslusest) või on tegemist algusega pikemaajalisest protsessist, mil kord-korralt tekivad uued küsimused, erinevate varasemate perioodide kohta? Faktiliselt pole tõesti selles firmas alates 01.06.2016 müügitegevust ega ka muud tegevust olnud.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Käibemaksuseaduse § 3 ei defineeri, mida tähendab „ettevõtlus Eestis“ ega ka seda, mida tähendab järelkontroll. See ei selgu ka ühestki teisest KMS sättest. Aga sellise jutuga tülitamine on üsna tavaline. Antud seisus võiks maksuametile teatada, et arveid pole näidata, sest äriplaan nurjus ja kui ka lähiajal ei oska midagi tarka peale hakata, siis võiks esitada registrist kustutamise avalduse. Rohkem maksuametil küsimusi ei tohiks olla. Avaldust ei pruugi esitada, kuna ettevõtluse tõendite mitteesitamisel on maksuametil õigus isik maksukohustuslaste registrist omal initsiatiivil kustutada. Tuleb märkida, et ettevõtluse kontrolli puhul isikul kaasaaitamiskohustust ei ole.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.