Skip links

Intressi erisoodustus

Tööandja otsustab võimaldada töötajale laenu 1 a tagasimakse tähtajaga ja võimalikult madala intressimääraga, mis ei tooks kaasa erisoodustusena maksustamist. TuMS § 48 räägib kahekordsest intressimäärast VÕS § 94 lg 2 kohaselt. Ametlikes Teadaannetes viimane teade on: VÕS § 94 lõikes 1 nimetatud Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär oli 0,00 %. Millist intressimäära siis võiks kasutada, et ei järgneks maksustamist erisoodustusena?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksustamisel pole aluseks mitte laenulepingu sõlmimise päeval kehtiv EKP intressimäär, vaid intressi maksmise päeval kehtiv määr. Seetõttu ei tasu lepingusse konkreetset intressimäära märkida, vaid sätestada, et intress võrdub (näiteks) kahekordse VÕS § 94 lg 2 kohase intressimääraga intressi maksmise päeval.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.