Skip links

Kas 1. septembrist muutub isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni regulatsioon?

3. juulil 2014 avaldati Riigi Teatajas Tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 muudatus, mis jõustub 2014. aasta 1. septembril.
Kas seega ei ole 1. septembrist alates isikliku sõiduauto kasutamise eest enam võimalik maksuvabalt ilma arvestust (sõidupäevikut) pidamata kompensatsiooni 64 € kuus saada?
Samas sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kohta käivas määruses on kirjas, et kui sõidupäevikut ei peeta, siis võib maksuvabalt hüvitada 64 € kuus, mitte rohkem.
Ette tänades vastuse eest.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksuvabalt saab hüvitist maksta ainult sõiduarvestuse korral. Tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 kolmas lause hakkab olema: “Ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.“ Kui määruse norm on seadusega vastuolus, siis seda ei rakendata.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.