Skip links

Kas 16-aastane võib suvel iseseisvalt jäätiseäri ajada?

Tere,
Kas alaealine saab luua nö minifirma. Plaan oleks hakkata müüma masinajäätist, kuid lugesin, et selleks peab kohalikult omavalitsuselt taotlema kaubandustegevuse loa, kuid kas alaealisel on selleks voli ja kas ta peab selleks omama ka firmat, kui tegu oleks ainult lühiajalise kaubandusega, ehk siis ainult suvel ja üritustel. Ehk siis lühidalt, kas mina 16 aastane isik saan hakata müüma masin jäätis olles ka ise enda ülemus?

Tänud,

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Eesti on vaba maa ja keegi ei pea kauplemiseks kelleltki luba küsima. Küll tuleb andmed kauplemise kohta kanda majandustegevuse registrisse ja järgida konkreetset äri reguleerivat seadusandlust. Registrisse kandmiseks esitab ettevõtja taotluse kohalikule omavalitsusele (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/13319877 ), kellel praktiliselt pole võimalik registreerimisest hoiduda. Alla 18-aastane (kuid vähemalt 7-aastane) inimene võib iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid oma seadusliku esindaja (lapsevanema) eelneval nõusolekul või hilisemal heakskiidul. Tehingud on kehtivad ka siis, kui need tehti vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik. Seega, kui vanemad lubavad, siis võib ettevõtlusega tegeleda, sh jäätist müüa iga alaealine. Kuna jäätise valmistamise ja müügiga kaasnevad kulud, siis tasub registreerida end äriregistris füüsilisest isikust ettevõtjana (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013027 § 75). See võimaldab enne tulumaksu arvestamist müügitulust kantud kulud maha arvata.

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine