Skip links

Kas asutamiskulu saab olla samaaegselt osakapitali mitterahaline sissemakse?

Kas kodulehe võib panna osaühingu asutajakuludesse ja võiks olla samaaegselt mitterahaline sissemakse osaühingusse?

Kui osaühingu mitterahaline sissemakse ületab 50% kogu osakapitalist või on suurem kui 2500 eurot, peab sissemaksu väärtuse hindamist kontrollima audiitor ehk notar. Kas kodulehte võib panna asutajakuludesse ja võiks olla samaaegselt mitterahaline sissemakse osaühingusse?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Audiitor peab kontrollima mitterahalise sissemakse hindamist juhul, kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist.
Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Koduleht ei ole see ega teine. Sissemakse ei saa olla asutamiskulu.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.