Skip links

Kas eraisik võib üürnikult nõuda n-ö puhast üüritulu, et ise arvepidamist mitte korraldada?

Kui ma ei taha vara omava eraisikuna olla FIE ning raamatupidamist korraldada, kas saan kohustada vara kasutajat kandma kõiki kulusid, et võtta vastu vaid n-ö puhast tulu, mida on lihtne deklareerida ja kust saab kerge vaevaga tulumaksu arvutada?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Vara kasutada andmisest saab tulu teenida kahel viisil: ettevõtjana või eraisikuna. Esimesel juhul on võimalik tehtavad kulud tulust maha arvata, teisel juhul mitte. Vara kasutamise reeglid, sh kulude kandmine, tuleb pooltel kokku leppida. Kumbki pool ei saa teist poolt millekski kohustada. Kui olemasoleva lepingu muutmise kokkulepet ei saavutata, on võimalik leping üles öelda võlaõigusseaduses sätestatud korras.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.