Skip links

Kas ettevõte võib tasuda osaniku/juhatuse liikme ülikooli poolaasta õppemaksu?

1) Kas ühe osanikuga OÜ saab tasuda osaniku/juhatuse liikme magistri ühe poolaasta õppemaksu täies ulatuses (ülejäänud aja eest tasub osanik ise või saab tasuta õppele)?. Isik ei ole OÜ’s tööle võetud. Ettevõtte tegevus ja õpingud haakuvad erialaselt.
2) Kui saab tasuda, kas tuleb iseendaga (juhatuse ja õppima asuja vahel) sõlmida selleks leping või võib küsida ülikoolilt arve lihtsalt ettevõtte nimele?
3) Kuna õpingud on erialased, siis järelikult ei tule maksta erisoodustusmaksu?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Äriühing võib teha mistahes makseid, sõltumata isikute omavahelistest suhetest, lepingute olemasolust või sellest, kelle nimele on arve väljastatud. Juhatuse liikme õppemaksu tasumine ei ole käsitletav erisoodustusena juhul, kui õpingud on sisuliselt seotud äriühingu juhtimise ja/või majandustegevusega. Tehingu tegemine juhatuse liikmega on osanike pädevuses, st osanik peaks oma otsusega määrama juhatuse liikmele vajaliku koolituse sisu ja taseme ning selle eest tasumise tingimused (sh ulatuse).

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.