Skip links

Kas EVP-dega erastatud korteri võib müüa tulumaksuvabalt?

Tere
Kas EVP-dega erastatud korteri (60-korterilises KÜ-ga majas) võib müüa tulumaksuvabalt (ei ole enam 6 aastat elukoht ja eelmise eluaseme müügist on möödas üle 2 aasta) tuginedes TMS:
§ 15. Kasu vara võõrandamisest
(5) Tulumaksuga ei maksustata kinnisasja, elamuühistu osamaksu või hooneühistu liikmesuse võõrandamisest saadud kasu, kui:
3) kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum ning nimetatud eluruum ja selle juurde kuuluv maa on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel ning kinnistu suurus ei ületa 2 hektarit.
Kui vastus on ei siis sooviksin infot, millal saab rakendada alampunkt 3.

Ette tänades Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Ei või. §15 lg 5 p 5 on rakendatav juhul, kui kinnisasi omandati maa ostueesõigusega erastamise korras. See oli maareformi oluline element, mille eesmärgiks oli seniste maakasutajate seaduslike huvide kaitse ning eelduste loomine maa efektiivseks kasutamiseks. Ostueesõigus kehtis maale, millel asusid füüsilise isiku hooned. Maa ostueesõigusega erastamist korraldasid hoonete omaniku avalduse alusel maavanemad/kohalikud omavalitsused. Pole oluline, kas maksmiseks kasutati EVP või raha. 

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine