Skip links

Kas imporditud värvide müümiseks on vaja mingeid erilube ja kust seda uurida?

Tere,
mida ma peaksin teadma, kui sooviksin Hiinast imporditud värvi(spray) Eestis turustada? Milliste maksude/litsentsidega ma peaksin arvestama kemikaalide edasimüügil? Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kemikaaliseaduse (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013004 ) kohaselt reguleerib kemikaalide käitlemist Euroopa Liidu REACH-määrus, mida peavad järgima nii tootja, importija, ladustaja, edasimüüja, jaemüüja, allkasutaja jt. Vt http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-reach/index_et.htm ja http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0850:ET:PDF .Turustaja peab end registreerima majandustegevuse registris. Mingeid erilisi makse pole. 

Vallaste ja Partnerid vastad Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine