Skip links

Kas inkassol või pankrotihalduril on õigus osaühingu makseraskuste tõttu isikliku vara arestimisele (korter, auto)?

Tere
Olen Eestis registreeritud osaühingu ainuomanik ja tegutsesin Rootsis ehitusega aastaid. Kuna raamatupidamine ei ole kõige tugevam ala, siis sellega tegelesid teised inimesed. Rootsi seaduste järgi tuleb teatud protsent ettevõttel saadud kasumist riigituludesse maksta. Ühel hetkel tuli audit ja asjad läksid teist teed. Proovisin maksuametiga kokkuleppele saada, aga see asutus on riik-riigis ja tulemus on seline, et nüüd olen otsaga Rootsi inkassos. Edasi saadetakse võlanõue Eestisse. Kuna firma lihtsalt seisab ja puuduvad igasugused varad, siis küsimus oleks selline, kas inkassol või pankrotihalduril on antud juhtumi puhul õigus isikliku vara arestimisele (korter, auto)?
Ette tänades

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Äriühingu osanik vastutab üksnes äriühingusse tehtud sissemakse ulatuses. See vastutus on juba kantud, st tehtud sissemakset tagasi ei saa. Rohkemat ei saa keegi nõuda. Inkassofirma saab nõudeid esitada ainult võlgnikule, so osaühingule. Kui küsija on ka selle hukkaläinud osaühingu juhatuse liige, siis võib osaühingule esitatud nõude tema vastu pöörata ainult siis, kui on tuvastatud süüline käitumine äriühingu juhtimises (tahtlus, raske hooletus), mis muutis äriühingu maksejõuetuks. Pankrotihaldur võib vastava kahtluse korral pöörduda kohtusse. Kuna üheks raske hooletuse ilminguks võib olla pankrotiavalduse esitamata jätmine, siis on pankrotihalduril lihtne sellele viidata. Ilma kohtu sanktsioonita ei saa osaniku/juhatuse liikme vara arestida.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.