Skip links

Kas ja kuidas peaksin deklareerima oma tulusid, kui töötan interneti teel USA veebilehe heaks?

Elan Eestis ja töötan alates 19.08.2013 Odesk töövahendusportaali(www.odesk.com) kaudu interneti teel välisriigi(USA) veebilehe jaoks (vabakutseline/freelancer). Olen sõlminud sõltumatu töövõtja lepingu (independent contractor agreement) USA veebilehega, kes on lepingus ära märkinud, et nemad ei võta minu tulult makse. USA veebileht kannab minu teenitud tulud Odeski kontole, kust saan selle edasi kanda oma pangakontole. Maksu- ja tolliameti tuludeklaratsiooni veebilehel ei ole märgitud Odeski poolt minu tulusid. Kuidas oma teenitud tulud deklareerida?
Tänan. Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Maksuamet kannab tuludeklaratsiooni temale teadaolevad tulud ja mahaarvamised. Välisfirmad, sh oDesk Corporation Eesti maksuhaldurile aru ei anna. Välismaalt saadud ettevõtlustulu deklareeritakse vormidel A (tab 8.1) ja E (rida 3.2 täidetakse tab 1 alusel). Äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja saab saadud tulust ettevõtlusega seotud kulud maha arvata ja kasutada tasumisele kuuluva maksusumma reguleerimiseks erikontot.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.