Skip links

Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?

Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehte?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Ei. Palgaleht vormistatakse töösuhte korral. Käsundisaajale maksab käsundiandja tasu ja hüvitab tema kulutusi vastavalt käsunduslepingule (näit tunnitasu alusel, mingi perioodi või ülesande täitmise eest).

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.