Skip links

Kas koondamishüvitise arvestamisel tuleb lähtuda töölepingus fikseeritud töötasust või väljamaksetest?

Töökoht on koondatud, vajadus hüvitist maksta on septembris 2014. Viimane töötasu makse töötajale on olnud oktoobris 2012.
Mis ajavahemik ja millised summad peame võtma aluseks, et arvestada koondamishüvitist. Kas lähtuda tuleb töölepingus fikseeritud töötasu summast või eelnevalt väljamakstud kuue kuu keskmisest töötasust.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Kui töötajale ei ole rohkem kui 12 kuu jooksul töötasu makstud, tuleb keskmise töötasu arvestamiseks töötaja töötasu korrigeerida indeksiga. Selleks jagatakse arvutamise ajal kehtiv palga alammäär töölt ärajäämise ajal kehtinud alammääraga. Nii saadakse indeks, millega korrutatakse töölepingujärgne palgamäär.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.