Skip links

Kas lapsehoolduspuhkuse ajal koondamisraha saamisega jään vanemahüvitisest ilma?

Tere,
Olen detsembri kuust lapsehoolduspuhkusel ja saan vanemahüvitist. Firma, kus olen 12 aastat töötanud, lõpetab tegevuse ja koondab juuli kuuks kõik töötajad. 2011. aastal EML kodulehel on juttu sellest, et töötaja jäi vanemahüvitisest ilma, kuna tööandja maksis koondamishüvitist. Kas mind on ootamas sama saatus või on 5 aasta jooksul seadust muudetud nii, et minu vanemahüvitist ei vähendata või pean midagi oma õiguste kaitseks ette võtma? Kas pikalt töötatud aja eest tasub mulle ka töötukassa koondamishüvitist või jään kõigest ilma?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Vanemahüvitise eesmärk on varasemaga sarnases ulatuses sissetuleku säilitamine. See eesmärk on täidetud, kui vanemahüvitise saaja saab sissetulekut, mis koosneb koondamisega seotud hüvitistest ja vähendatud ulatuses vanemahüvitisest. Vanemahüvitist vähendatakse sel kuul, kui tööandja maksab koondamise tõttu töölepingu ülesütlemise hüvitist ja kasutamata jäänud puhkuse hüvitist ja ka sel kuul, kui Eesti Töötukassa maksab kindlustushüvitist. Vanemahüvitise maksmist jätkatakse (hüvitiste saamise kuudel küll vähendatud ulatuses) kuni vanemahüvitise maksmise perioodi lõpuni. Töötajale, kelle töösuhe on sama tööandja juures on kestnud üle kümne aasta, maksab Töötukassa kindlustushüvitist kahe kuu keskmise töötasu või palga ulatuses.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.