Skip links

Kas linnavalitsus saab nõuda kogu summa tasumist nüüd korraga, kui septembrist alates ei ole meile arveid esitanud?

Tere!
Probleem on selline, et elame linnavalitsusele kuuluvas korteris üürnikena. Alates septembrikuust ei ole linnavalitsus meile edastanud ühtegi arvet, hoolimata mitmetest küsimistest ja meeldetuletustest. Nüüd saatis linnavalitsus terve poolaasta arved korraga. Küsimus ongi: kuna võlgnevus pole tekkinud meie süül, kas siis linnavalitsusel on õigus nõuda, et need arved tasutakse ühekorraga või siis paralleelselt edaspidi esitatavate arvetega?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Ühekorraga tasumist nõuda ei saa, kuna üür on jäänud maksmata üürileandjast tuleneva asjaolu tõttu. Üürileandja ei saa keelduda kohustuse ositi täitmisest, kuna see oleks vastuolus hea usu põhimõttega. Seega tuleb omavahel maksegraafik kokku leppida. Üürnik peab tegema ositi maksmise pakkumise. Samuti, kui üürnik ei maksa kogu summat arvel näidatud tähtajal, kuid üürileandja nõuab siiski kogu raha, siis peab ta andma kohustuse täitmiseks mõistliku täiendava tähtaja.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.