Skip links

Kas ma riigi poolt välislähetusse saadetuna pean maksma oma korteri väljaüürimise pealt ikka tulumaksu?

Deklareerisin oma üüritulu ja maksin ka tulenevad maksud. Nüüd aga võttis maksuamet seisukoha, et tulu väljamaksmise koht vastab eluasemelaenu kohale ning isikul ei ole õigus eluasemelaenuintresse maha arvata. Tuleb võtta proportsioon maksustamisperioodist või kinnisvara mahust, mis oli üürituluga kaetud (iseenesest ei ole deklaratsioonis kuskil sellist välja, kus saaks sellist suhet sisustada, tuleks muuta osakaalu laenusummast või tasutud eluaseme intressi summat). Maksuamet võttis oma seisukohtade aluseks TuMS paragrahv 25 lõike 1! Eelnevalt olen korteris sees elanud 7 aastat ning ajutiselt olen riigi poolt saadetud välislähetusse s.t. pika vahemaa tõttu tundus kõige mõistlikum anda korter rendile ning kindlasti lähetuse lõppedes naasen oma koju. Lähtuti asjaolust, et õigustatud isik ei saa renditulu saades samaaegselt ise kasutada nimetatud vara ehk peale õigustatud isiku ja tema pereliikmete ei tohi seda vara keegi kasutada ega hõivata. Kas üüritulu saamine kolmandatelt isikutelt ja TuMS paragrahv 25 lõige 1 on omavahel seotud ja tulenevalt üksteist välistavad?

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Sisuliselt on maksuhalduri tahtmine mõistetav – kui intressikulu saab mingis osas kaetud ettevõtlus- või üürituluga, siis pole riigil vaja seda täiendavalt hüvitada. TuMS § 25 lg 1 taoline rakendamine on siiski maksuhalduri omalooming – seadusandja on seadnud intressi mahaarvamise õiguse sõltuvusse üksnes kinnistu soetamise sihtotstarbest (eluase) ja eluaseme omandist ning rahandusminister on kehtestanud vastavalt ka tuludeklaratsiooni vormi (tabel 9.2). Intressi arvatakse proportsionaalselt maha ainult juhul, kui soetatavat kinnistut kavatsetakse hakata kasutama nii eluasemena kui ka muuks otstarbeks.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.