Skip links

Kas maksuamet uurib inimeste pangakontosid?

Kas maksuamet uurib inimeste pangakontosid ja kas makse selgitus “üür” võib tekitada probleeme?

Andsin, korteri üürile, aga ei ole maksnud tulumaksu, arveldan sularahas, aga nüüd ei olnud võimalik seda teha ja sai kokku lepitud pangaülekande kasuks. Tingimuseks sai eelnevalt kokku lepitud, et selgitusse tuleb makse. Hilisemal vaatlusel aga selgus, et on märgitud üür.
Küsimus on, kas maksuamet uurib inimeste pangakontosid ja kas see sõna üür võib tekitada probleeme?

 

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

Pank on kohustatud tagama pangasaladuse kaitse, st andmeid pangakontode kohta võib ta avaldada ainult seaduses ettenähtud juhtudel ja korras. Niisama nuuskida pole ka maksuametil õigust. Maksuametile annab pank andmeid juhul, kui maksuamet nõuab neid kontoomaniku suhtes läbiviidava kontrolli käigus, st esmalt peab maksuamet alustama kontrollimise. Kontrollimise alustamisest teavitatakse kõigepealt vastava korraldusega maksumaksjat ja juhul, kui kontrollitav keeldub teabe andmisest või miski jääb kontrollijale ebaselgeks, siis võidakse anda korraldus teabe andmiseks kolmandatele isikutele, sh pankadele. Eelkõige küsitakse andmeid tehingu teiselt poolelt, antud juhul üürnikult. Kui juba kontrollitakse, siis pole vahet, mis sõna ülekande juures juhtub olema.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.