Skip links

Kas maksumenetluse kohta on ka ajalist piirangut?

Kas maksumenetluse kohta on ka ajalist piirangut?

1. Kas maksumenetluse kohta on ka ajalist piirangut? Maksuhaldur peab maksumenetluse läbi viima seadusega kooskõlas, tagama maksumaksjale tema õiguste realiseerimise ning tegema seda kõike võimalikult kiirelt, lihtsalt ja efektiivselt (§ 10 lg 3).
Maksuamet alustas menetlust 2014.a oktoobris, vastused vahelduvad uute küsimustega ja küsimuste esitamine on jätkunud tänaseni märtsikuusse.
2. Kas maksuametnikul on õigus küsida kellele eluruumi üüritakse ja kus kohas isik varem elas, kellele korterit renditakse.
Andsime teada, et ettevõte tasub ühe eluruumi üüri, sellelt on arvestatud erisoodustuse maksud, deklareeritud ja tasutud.

Vallaste ja Partnerid Blog

Vastus:

1. Küsimuses kirjeldatud maksuameti tegevusest võib järeldada, et tegu on üksikjuhtumi kontrolliga. Erinevalt üldkontrollist e revisjonist ei pea maksuamet määrama üksikjuhtumi kontrollimise tähtaega. Üksikjuhtumi kontrollimine võib kesta mitmeid kuid näiteks juhul, kui asi ulatub üle riigipiiri, tegu on tehingute ahelaga, maksukohustuslane ei täida piisavalt kaasaaitamiskohustust, vaja on teha ekspertiise vmt. Kui kontrollitava närv väga mustaks läheb, siis võib ta kaevata käpardliku kontrollija peale tema ülemustele. Mõnikord see aitab.
2. Kuna maksukohustused tekkivad tehinguist, siis on reeglina vaja tuvastada kõik tehingu asjaolud. Antud juhul on oluline näiteks taolise korteri üüri turuhind ja kasutamise periood, kuid mitte üürniku isik. Maksuhaldurilt võib nõuda kirjalikku põhjendust, kuidas selline teave mõjutab kontrollitavat maksukohustust. Maksuameti huvi, kus või kellega koos üürnik varem on elanud, ei saa kuidagi olla asjakohane ja sellistele küsimustele ei ole kohane vastata.

Vallaste ja Partnerid vastab Teie küsimustele. Maksud ja raamatupidamine.